Udomi me Ne kupuj
LAT / ĆIR

Udomi

Pre nego što odlučite da usvojite nekog psa ili mačku iz prihvatilišta JKP „Veterina Beograd“, potrebno je da uplatite administrativnu taksu. Iznos takse za usvajanje psa je 200,00 dinara, dok je za mačku 100,00 dinara.

U polje poziv na broj upisuje se broj opštine na kojoj ste prijavljeni (na kojoj je Vaša adresa u ličnoj karti).